Duizeligheid2018-07-18T09:35:14+00:00

Duizeligheid

Draaiduizeligheid

Het is heel vervelend wanneer u last heeft van draaiduizeligheid. Kent u dat? U wilt uit bed stappen of omdraaien in bed en alles begint te draaien ? Daarnaast kan er ook misselijkheid, transpireren of angst bij komen kijken.

Ontstaan van draaiduizeligheid

Draaiduizeligheid door BPPD (Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid) ontstaat door een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. Dit is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheid. Het kan ontstaan bijv. na een lange periode van bedrust, schedeltrauma of na een grieperiode. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak.

Oorkristalletjes
BPPD is gebaseerd op klachten van het evenwichtsorgaan: er zweven oorkristalletjes in een van de halfcirkelvormige kanaaltjes van het evenwichtsorgaan en klonteren samen. Het betrokken kanaal wordt hierdoor gevoelig voor positieveranderingen van het hoofd en worden door patiënten ten onrechte als beweging waargenomen. Draaiduizeligheid is dan het gevolg.

Duizeligheid
De duizeligheid kan soms, zeker bij oudere mensen, worden beschreven als een licht, zweverig gevoel of een neiging tot vallen. Draaiduizeligheid houdt vaak niet langer dan een minuut aan. Duurt  duizeligheid langer en in combinatie met dubbelzien, moeite met praten, concentratieproblemen, zwakte in arm of been of niet kunnen lopen? Neem direct contact op met een arts!

  • Het gehoor is belangrijk bij evenwicht en draaiduizeligheid

Hoe kunnen wij helpen bij draaiduizeligheid?

Allereerst nemen wij een anamnese of vraaggesprek bij u af,  zodat wij kunnen vaststellen wat de oorzaak van de duizeligheid kan zijn. Vaak heeft een KNO-arts of huisarts al een diagnose gesteld en bepaald dat fysiotherapie de beste wijze is om van de duizeligheid af te komen. Met onze expertise op het gebied van BPDD moeten wij dan nog vaststellen in welk van de drie halfcirkelvormige kanaaltjes het probleem zit en vervolgens om wat voor soort BPPD het gaat: canalolithiasis of cupulolithiasis.

Er zijn twee methodes die wij inzetten:

Draaiduizeligheid door BPPD is het ‘terugleggen’ van de oorkristallen naar centraal. Door bepaalde manoeuvres of bewegingen uit te voeren worden de oorkristallen weer afgevoerd naar hun oorspronkelijke plaats. Deze manoeuvres zijn slechts effectief naar aanleiding van ons gespecialiseerd onderzoek.

Dit is een vorm van oefentherapie die het evenwichtsorgaan helpt te herstellen of te compenseren. Dit gebeurt door middel van “adaptatie” ( het vermogen van het evenwichtssysteem om anders te reageren op een beweging die nu duizeligheid veroorzaakt), “substitutie” (het leren toepassen van vervangingsstrategieën) en “habituatie”(afname van de klachten door gewenning aan de prikkels die de klachten veroorzaken)

Concreet komt dit neer op:

  • oefentherapie voor hoofd, ogen en romp
  • blikstabilisatieoefeningen
  • balanstraining

FysioCulemborg helpt u bij duizeligheid

(0345) 521 103